Registrace

Každý účastník konference se musí zaregistrovat v online formuláři níže

Vložné na konferenci EAN 2022 je:

do 22. 4. 2022 - 330 Euro nebo 7 900,- Kč
po 22. 4.2022 - 375 Euro nebo 8 900,- Kč

V ceně vložného je zahrnuta účast na konferenci EAN 2022, publikace jednoho příspěvku ve sborníku konference, jeden výtisk sborníku rozšířených abstraktů konference, občerstvení během konference a účast na slavnostní večeři.

V případě úšasti bez příspěvku prosím vyplňte v registrašním formuláři do pole Název příspěvku a Abstrakt "Bez příspěvku". 

Náklady na ubytování účastníků a doprovázejících osob nejsou zahrnuty v ceně vložného. Každý účastník si zajistí ubytování samostatně. Možnosti ubytování naleznete - zde

Poplatek pro doprovázející osoby je 175 Euro nebo 3 500,- Kč. Cena zahrnuje občerstvení, účast na doprovodném programu konference a účast na slavnostní večeři.

Jestliže se účastník nebude moci konference zúčastnit, vložné nebude vraceno, ale může za sebe poslat jinou osobu.

Platby budou hrazeny bankovním převodem na účet:

Č. účtu: 0207432329/0800,
Česká spořitelna, a.s., Praha 8
IBAN: CZ90 0800 0000 0002 0743 2329
SWIFT: GIBACZPXXXX

Při platbě uvádějte jako variabilní symbol vaše registrační číslo, které vám bylo přiděleno při vaší registraci. Bankovní poplatky při platbě ze zahraničí jdou celé na vrub plátce.

Každý účastník obdrží daňový doklad za platbu vložného.

Registrační formulář