Příspěvky

Pro vytvoření rozšířeného abstaktu a příspěvku bude nutné použít vzorové soubory. Je možné použít šablony MS Word  nebo šablony LaTeX

Dvoustránkové rozšířené abstrakty musí být napsány v anglickém jazyce, termín odeslání zdrojových souborů je 21. dubna 2022. Z rozšířených abstraktů bude vytvořen tištěný sborník, který obdrží účastníci při registraci.

Plné příspěvky musí být napsány v anglickém jazyce a rozsah příspěvku je minimálně 4 strany, případně více stran s prefrencí sudého počtu. Příspěvky budou recenzovány a při nesplnění pokynů pro autory budou vráceny k přepracování, případně nebudou přijaty k publikaci. Termín pro odeslání plných příspěvků je 10. června 2022.

Odeslání zdrojových souborů příspěvků je možné pouze přes online formulář po přihlášení. Je preferován LaTeX.

Pořadatelé budou usilovat o zařazení elektronického sborníku  konference EAN 2022 do Thomsonovy databáze ISI Proceedings.Soutěž o nejlepší příspěvek

autora do 35 let.

Podmínky:
Hlavní autor je mladší 35 let a osobně přednese příspěvek formou prezentace na konferenci EAN 2022. Zájemci o soutěž musí zaškrtnout tuto možnost v registračním formuláři.

Odeslání rozšířeného abstraktu

a příspěvku

Možné až po zaregistrování a přihlášení.