Programový výbor konference

Předseda

Členové

 • Ing. Karel Doubrava, Ph.D.  (FS ČVUT v Praze)
 • doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. (SF TU v Košiciach)
 • prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. (FJFI ČVUT v Praze)
 • prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. (VŠB - TU Ostrava)
 • prof. Dr. Ing. František Holešovský (ČVUT v Praze)
 • prof. Ing. Stanislav Holý, CSc. (FS ČVUT v Praze)
 • Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (FSI VUT v Brně)
 • prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (SLO UP a FZÚ AV ČR, Olomouc)
 • doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. (SF, TU v Košiciach)​
 • ​prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (FD ČVUT v Praze)
 • Ing. Kamil Kolařík, Ph.D. (FJFI ČVUT v Praze)
 • Ing. Aleš Lufinka, Ph.D.  (FS TU v Liberci)
 • doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (FSI VUT v Brně)
 • doc. Ing. Pavel Padevět, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze)
 • doc. Iva Petríková, Ph.D. (FS TU v Liberci)
 • Dr. Ing. Roman Růžek (VZLÚ Praha)
 • Ing. Jaroslav Václavík (VZÚ Plzeň)
 • ​doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (FSI VUT v Brně)
 • doc. Ing. Robert Zemčík, Ph.D. (FAV, ZČU v Plzni)

Organizační výbor konference

Předseda

Členové

 • Ing. Zdeněk Padovec, Ph.D.
 • Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
 • Ing. Kristýna Kubášová

Sekretariát konference

Ing. Jitka Havlínová
(platby)
ČSM, Dolejškova 5,
182 00 Praha 8
tel.: +420 266 053 045
e-mail: csm@csm.cz