Contacts

Ing. Jitka Havlínová
(payments)
ČSM, Dolejškova 5,
182 00 Praha 8
phone: +420 266 053 045
e-mail: csm@csm.cz

Ing. Karel Doubrava, Ph.D.(conference papers)
(konferenční příspěvky)
FS ČVUT v Praze, Technická 4,
166 07 Praha 6
phone.: +420 224 352 525
e-mail: karel.doubrava@fs.cvut.cz