11.2. 2022 Začátek registrace
30.3.2022 Zaslání abstraktu (max. 200 slov)
31.3.2022 Oznámení o přijetí příspěvku do programu konference
30.4.2022 Zaslání rozšířeného abstraktu příspěvku
22.4.2022 Platbu sníženého vložného
10.6.2022 Zaslání plného textu příspěvku