Česká společnost pro mechaniku

odborná skupina Experimentální mechanika

&

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

pod záštitou

Inženýrské akademie ČR

&

Děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze

pořádají jubilejní
60. mezinárodní konferenci

Experimentální analýza napětí

Hotel Olšanka, Praha, Česká republika

7. 6. - 9. 6. 2022

Pro zaslání abstraktu se prosím registrujte.

Přihlášení pro již registrované uživatele.

Motto konference: Bloudí v kruhu ten, kdo neexperimentuje hledáním nových cest.

Cílem konference je poznání současného stavu, výměna zkušeností, navázání a upevnění vzájemných vztahů pracovníků škol, podniků a vědeckých a výzkumných institucí z oblasti experimentální analýzy napětí a numerického modelování v mechanice.

Jednacím jazykem konference je angličtina, čeština a slovenština, simultánní překlad nebude zajištěn.